SPS je ponudnik subvencij in storitev podpornega okolja, osredotočen predvsem na zagonska (start-up) in hitro rastoča (scale-up) podjetja, poleg tega pa tudi zagotavlja ugodne kreditne in garancijske linije za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP).

SPS načrtuje podpreti okoli 3800 projektov, vložena sredstva pa naj bi spodbudila za približno 233 milijonov evrov novih investicij v slovensko gospodarstvo. Financiranje ponujenih sredstev bo razdeljeno na državni proračun (15 %), evropska kohezijska sredstva (14 %), revolving sklad – ponovna uporaba sredstev (53 %) ter lastna sredstva (18 %) SPS.

1. Kreditna shema za zagotavljanje likvidnosti mikro in malih podjetij ter blaženje kriznih razmer

V prihodnjem mesecu načrtujejo objavo mikrokreditov za problemska območja v skupni vrednosti deset milijonov evrov.

Trenutno pa je odprt razpis za krizno likvidnostne kredite za MSP- je, ki so utrpela gospodarsko škodo na področju oskrbe z energijo.

Več o razpisu P7K 2024 Krizno likvidnostni kredit.

2. Garancijska shema za investicijska vlaganja

Podjetniki lahko pričakujete razpis za garancijsko shemo v vrednosti 66 milijonov evrov v aprilu. Garancija bo do 80 % za bančna posojila z ročnostjo do deset let in moratorijem do dve leti, kar bo olajšalo, pospešilo in pocenilo pridobivanje bančnih kreditov. Načrtuje se podpora za približno 400 projektov.

3. Zagonske spodbude za inovativna start-up in scale-up podjetja

Za mlada inovativna podjetja, ki šele začenjajo svojo podjetniško pot, so na voljo nepovratna sredstva do 72.000 evrov v okviru Spodbud za zagon inovativnih podjetij. Ta podjetja morajo imeti inovativno poslovno idejo, ki se ujema z vsaj enim prednostnim področjem slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (S5). Razpis za zagon inovativnih podjetij že poteka, s skupno vsoto 2,16 milijona evrov, ki bo podprla približno 30 inovativnih zagonskih podjetij. 

Več o razpisu P2 Spodbude za zagon inovativnih podjetij. 

SPS namerava v okviru Slovenskega kapitalskega sklada za zagonske inovacije nameniti skupno 25 milijonov evrov, od tega predvidoma 15 milijonov evrov iz nove finančne perspektive. Ta sredstva bodo namenjena vlaganju v zasebne sklade semenskega in/ali tveganega kapitala, ki bodo pripravljeni kombinirati zbrane zasebne vire z javnimi. S tem želi SPS spodbuditi naložbe zasebnega kapitala v inovativne deep tech start-upe in scale-upe. V prihodnjih letih se načrtuje podpora približno 70 inovativnim projektom, ki jih bodo financirali tako javni kot zasebni viri.

4. Posebne spodbude za specifične ciljne skupine

Subvencije za lesno industrijo so predvidene v višini od 15.000 evrov do 70.000 evrov, kar bo podprtim podjetjem omogočilo do 60-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov za posodobitev tehnološke opreme za nadaljnji razvoj in okolju prijazno trajnostno rast s principi krožnega gospodarstva.

Vavčerji bodo ponovno na voljo. Gre za enostavne spodbude manjših vrednosti za 60 odstotkov sofinanciranje upravičenih stroškov posameznih poslovnih storitev. Na voljo bodo v obliki nepovratnih sredstev v višini od 300 evorv do 9.999 evrov. 

Programi mentorstva, programi usposabljanja in povezovanja (mreženja, izobraževanja, ekspertna svetovanja, konference, usposabljanja za specifične projekte za trajnostni razvoj ...) ter različni pospeševalniški programi bodo na voljo za start-up podjetja, scale-up podjetja ter inovativne MSP-je.

Stopite v stik z nami