Eurostars je program financiranja raziskav in razvoja, ki deluje v okviru pobude Eureka, katere temeljni namen je spodbujati mednarodno sodelovanje med malimi in srednjimi podjetji (MSP) ter raziskovalnimi ustanovami. Program Eurostars omogoča MSP-jem dostop do finančnih sredstev za izvedbo različnih projektov, hkrati pa spodbuja transnacionalno sodelovanje in povezovanje med različnimi evropskimi partnerji. Eurostars tako predstavlja vodilni mednarodni program financiranja za MSP, ki želijo sodelovati pri raziskovalno-razvojnih projektih inovativnih izdelkov, procesov ali storitev z namenom njihove komercializacije.

Za prijavo na razpis Eurostars morajo konzorciji izpolnjevati več pogojev. Med njimi je, da v konzorciju nastopa vodilno inovativno podjetje iz ene od držav Eurostars. Partnerstvo mora vključevati vsaj dva člana iz dveh različnih držav, pri čemer mora biti vsaj ena organizacija iz EU ali države, ki je pridružena programu Obzorje. Pomembno je, da delež enega partnerja ali ene države ne presega 70 % celotne vrednosti projekta, ki lahko traja največ 36 mesecev. Projekt mora biti osredotočen na civilne vsebine in lahko zajema različna tehnološka področja, vendar mora imeti civilni namen. Vloge za projekt je mogoče oddati med 12. julijem in 12. septembrom prek spletne platforme.

Sofinanciranje projekta Eurostars je odvisno od države izvora članov konzorcija. Malim in srednje velikim podjetjem je na voljo sofinanciranje do 50% upravičenih stroškov projekta, medtem ko lahko velika podjetja računajo na 40% sofinanciranje. V primeru sodelovanja raziskovalnih organizacij ali univerz iz Slovenije ni predvidenega sofinanciranja. Načrtovana višina sofinanciranja ne sme preseči 500 tisoč evrov v triletnem obdobju izvajanja projekta.

Prijava na Eurostars je dvofazna:

  1. Prva faza: V tej fazi se prijavite prek spletne platforme Eureka za ocenjevanje na mednarodni ravni. Vašo vlogo ocenijo trije tehnični strokovnjaki, nato pa jo vrednoti posebna komisija. Končno odločitev sprejme skupina visokih predstavnikov Eurostars.

  2. Druga faza: Vsak slovenski prijavitelj, bodisi koordinator bodisi partner, se mora posebej prijaviti na nacionalni javni razpis za dodelitev finančnih sredstev. Prijavo je treba poslati v štirih dneh po roku za oddajo skupne mednarodne vloge.

Bistvo dvofazne prijave je zagotoviti, da so projekti, ki se prijavljajo na Eurostars, tako tehnično kot finančno ocenjeni na mednarodni ravni, hkrati pa so upoštevane tudi nacionalne smernice in pogoji za dodelitev sredstev.