Pathways2Resilience, vodilni projekt v okviru Misije EU za prilagajanje podnebnim spremembam, katerega cilj je podpreti vsaj 100 evropskih regij in skupnosti pri sooblikovanju poti odpornosti na lokalni ravni, je objavil nov javni razpis. 

VIŠINA SREDSTEV

V okviru projekta je bil objavljen prvi razpis za prijavitelje, na katerem bo izbranih 40 regij in skupnosti, ki bodo prejele nepovratna sredstva v maksimalni višini do 210.000 evrov za oblikovanje lokalnih in regionalnih poti odpornosti

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo upravičene evropske regije in skupnosti iz držav članic EU in pridruženih držav programa Obzorje Evropa. Program podpira financiranje za lokalne in regionalne javne organe, pri čemer je v Sloveniji razpis predvsem namenjen mestom, lokalnim skupnostim in občinam.

INFORMATIVNI DNEVI

Informativna dneva bosta izvedena:   

  • 11. januar 2024, med 13.00 do 14.00 po srednjeevropskem času; in
  • 17. januar 2024 med 13.00 do 14.00 po srednjeevropskem času. 

Dostop do informativnih dni prek povezave: Pathways2Resilience first open call - Pathway2Resilience 

ROK

Rok za prijavo je 22. februar 2024 do 17.00 po srednjeevropskem času.