Podjetja lahko ponovno pridobijo sofinanciranje za naložbe v fotovoltaiko in druge obnovljive vire energije. Na voljo je 60 milijonov evrov sredstev, od tega 5 milijonov za skupnostne fotonapetostne elektrarne. Vloge bo možno oddati od 8. julija na Borzenu, poziv pa bo odprt do porabe sredstev. Borzen trenutno ponuja tudi subvencije za naložbe v proizvodne naprave iz vodne, geotermalne, bioplinske energije in lesne biomase, ter za hranilnike električne in toplotne energije. 

Ponovno je za podjetja na voljo sofinanciranje naložb v fotovoltaiko. Subvencije so namenjene nakupu in vgradnji nove proizvodne naprave ali nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom. Najvišja višina pomoči je definirana v EUR/kW priključne moči za proizvodne naprave in v EUR/kWh kapacitete hranilnika energije in je določena za vsak tip naprave posebej.

Skupna višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu znaša 60 milijonov eurov, od tega je 5 milijonov namenjenih za tip A 1.5. fotonapetostna elektrarna – skupnostna, preostalih 55 milijonov pa za preostale tipe naprav.

Vlogo bo na Borzen mogoče oddati od 8. julija, poziv bo odprt do porabe sredstev.

Poleg tega je prek Borzena je odprtih še nekaj sklopov javnega poziva, prek katerega dodeljujejo subvencije za spodbujanje naložb v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije. Ko se porabi določena kvota denarja na posameznih skopih, Borzen zapre možnost prijave. Trenutno odprti sklopi: 

  • C - proizvodnja električne enrgije iz vodne energije
  • D - soproizvodnja električne energije in toplote iz geotermalne energije
  • E - soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina, deponijskega plina in plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak
  • F - soproizvodnja električne energije in toplote iz lesne biomase
  • I - Hranilnik električne energije (z minimalno kapaciteto vsaj 0,5 kWh na inštalirani kW električne moči PN)
  • J - Hranilnik toplote (z minimalno kapaciteto vsaj 1 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči PN)