img-2
img-3 img-4
Za vas pridobimo denar

Opis načina sodelovanja

Sofinanciranje je vse težje pridobiti, saj so pogoji vse hujši, prav tako pa se povečuje tudi administracij. Na Stratos svetovanju se zavedamo, da se podjetniki soočate s pomanjkanjem časa za kvalitetno pripravo ustreznih in celovitih projektov, zato vam z veseljem priskočimo na pomoč. Kot zanesljiv partner bomo z vami od oblikovanja projektne ideje do uspešne izvedbe projekta. Naša ekipa strokovnjakov aktivno spremlja vse ključne vire sofinanciranja projektov, zato vam bomo izjemno olajšali pot do uresničitve vaše poslovne vizije.

I. FAZA: Od spoznavanja do oblikovanja ideje

Za razvoj novih poslovnih priložnosti je medsebojno poznavanje ključnega pomena, zato si na začetku želimo pridobiti čim več informacij o vašem poslovanju, proizvodih, storitvah in ciljnih trgih. Najprej se dogovorimo za sestanek, kjer se spoznamo in pogovorimo o vaši poslovni ideji ter vam na podlagi pridobljenih informacij predlagamo primerno sofinanciranje.

II. FAZA: Od oblikovanja ideje do oddaje prijave na razpis

Naša interdisciplinarna in izkušena ekipa vam bo pomagala pri pripravi razpisne dokumentacije, ki bo zagotovila optimalno stopnjo sofinanciranja. Pri pripravi dokumentacije smo natančni in skrbni, saj tako zagotovimo točnost podatkov in popolnost dokumentov, ki so potrebni za oddajo vloge. Hkrati smo tudi hitri in učinkoviti, zato vam jamčimo, da bo vsa dokumentacija ustrezna in pripravljena v zahtevanem roku.

Zaupajte nam vašo idejo in si zagotovite najboljše možnosti za uspeh na razpisu.

III. FAZA: Izvedba projekta

Ko dobite odobren denar za sofinanciranje, se projekt dejansko šele začne. Uspešna izvedba projekta je izredno pomembna za pridobitev zaprošenih sredstev, zato skrbno spremljamo vsak korak projekta in zagotavljamo, da se izvaja v skladu z odobrenim finančnim načrtom in dogovorjenimi roki. V primeru morebitnih sprememb med izvedbo projekta, naša strokovna ekipa poskrbi za prilagoditev projekta in tako zagotovi, da se projekt nadaljuje brez finančnih izpadov in zamud.

IV. FAZA: Po zaključku projekta

Naša velika prednost je, da ostanemo z vami tudi po zaključku projekta, kar pomeni, da nudimo tehnično pomoč v primeru inšpekcijskega pregleda ali administrativnega nadzora s strani pristojnih institucij. Poleg tega poročamo pristojni instituciji tudi po zaključku projekta. Pogosto naše sodelovanje traja 8 ali celo več let.

Dober projekt je najprej kvalitetno pripravljen, potem primerno financiran in na koncu dobro izveden. Za uspeh ne sme umanjkati nobena od faz!

Naše prednosti

Stratos svetovanje d.o.o. je eno od vodilnih slovenskih podjetij na področju pridobivanja povratnih in nepovratnih sredstev. Od vstopa Slovenije v EU je naša razvejana mreža svetovalcev naročnikom pridobila že več kot 200 milijonov €, kar smo dosegli z izvrstnim znanjem, razumevanjem potreb naročnikov in poznavanjem posameznih dejavnosti.

Skupaj bomo oblikovali projektno idejo, ki bo prejela sredstva v višini, ki zagotavljajo izvedbo projekta ter pozitiven denarni tok podjetja.

Storitve

Stopite v stik z nami