img-2
img-3 img-4
raziskave in razvoj

RAZISKOVALNO-RAZVOJNE AKTIVNOSTI

Sodimo med vodilna podjetja v Sloveniji pri pridobivanju nepovratnih sredstev za razvojne konzorcijev na področju industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Za potrebe konzorcijev sodelujemo tako pri oblikovanju projektne ideje kot tudi pri pripravi vloge ter aktivnostih spremljanja in poročanja. V preteklosti smo tako za naše stranke »skrbeli« za uspešno črpanje nepovratnih sredstev v okviru razpisa Razvojni centri slovenskega gospodarstva in razpisa RRI V VERIGAH IN MREŽAH VREDNOSTI (DOM+, IQ DOM, F4F, AB FREE,…). Prav tako smo v preteklosti pridobili nepovratna sredstva za številne pilotno-demonstracijske projekte (POLY KROŽNOST, AIPAN, idr.) ter spodbude za manjše raziskovalno razvojne projekte v okviru OP EKP, NOO, EUROSTARS, EUREKA, idr.

img-2
img-3 img-4
investicijski projekti

VELIKI INVESTICIJSKI PROJEKTI

Smo specialisti za pridobivanje nepovratnih sredstev za večje »greenfield« investicije in prvi v Sloveniji, ki smo za svoje stranke pridobili sredstva po novem Zakonu o spodbujanju investicij (podjetje REM d.o.o.). Predstavljamo vodilno podjetje v Sloveniji pri pridobivanju nepovratnih sredstev za velike investicijske projekte v okviru prehrambene industrije (podukrep 4.2. PRP), hkrati pa imamo bogate izkušnje s pridobivanje nepovratnih in povratnih sredstev v okviru številnih drugih razpisov in mehanizmov (Razpisi za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost, Zakon o skladnem regionalnem razvoju, SID banka, idr.).

img-2
img-3 img-4
krepitev in razvoj

PODPORE KREPITVI IN RAZVOJU MSP

Mikro, mala in srednje velika podjetja predstavljajo jedro uspešnega gospodarstva in tvorijo kar 99,8% vseh podjetij v Sloveniji. Vse od predelovalne dejavnosti do IT sektorja in turizma, v podjetju Stratos svetovanje d.o.o. smo do sedaj zagotoviti nepovratna sredstva in podpore za MSP iz praktično vseh sektorjev. Pri tem je naša ključna prednost, da vašo »business as usual« investicijsko namero prilagodimo in nadgradimo glede na zahteve razpisa, pa naj si gre pri tem za digitalizacijo, zeleni prehod ali nove inovativne izdelke z višjo dodano vrednostjo. Pri tem z vami sodelujejo od oblikovanja projektne ideje pa do poročanja doseganja kazalnikov še vrsto let po zaključku projekta.

img-2
img-3 img-4
javni sektor

JAVNI SEKTOR

Vse od vodovodnih in kanalizacijski sistemov preko kolesarskih poti do športnih, vzgojno-izobraževalnih ter kulturnih objektov, v podjetju Stratos svetovanje d.o.o. smo v preteklih 15 letih zagotovili številne finančne spodbude in nepovratna sredstva za občine, javne zavode in druge subjekte javnega sektorja preko najrazličnejših mehanizmov (OP EKP, PRP, CTN, DRR, ZFO-1, Regionalni razvojni sklad, Fundacija za šport, Interreg, Life, idr.). S strankami sodelujemo tako v fazi prijave projekta (priprava investicijske dokumentacije in vloge) kot tudi pri spremljanju projekta (spremljanje doseganja ciljev projekta, oddaja zahtevkov v sistem eMA, prijava sprememb projekta posredniškemu organu). Kot primere dobrih praks na tem področju lahko izpostavimo Galerijo Cukrarna v Ljubljani, P+R Stanežiče, Ureditve kolesarskih povezav v Mestni občini Nova Gorica in Energetsko sanacijo OŠ Rodica.

Stopite v stik z nami