Obiskovalci spletne strani ob vsakem obisku posredujete tudi določene informacije, ki omogočajo posredno ali neposredno določitev posameznika (osebne podatke). Upravljavec zbirke osebnih podatkov je STRATOS SVETOVANJE, družba za strateško in operativno svetovanje, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 9a, 1000 Ljubljana.

Varstvo vaših osebnih podatkov je za nas zelo pomembno, zato jih obdelujemo izključno v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami, s Splošno uredbo o varstvu podatkov – Uredba (EU) 2016/679 Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22), Zakonom o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01, 110/02 – ZGO-1 in 43/04 – ZEKom) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O).

Stratos svetovanje zbira in uporablja vse osebne podatke, ki nam jih posredujete. Za prijavo na e-novice zadostuje podatek o vašem elektronskem naslovu. Odjavo od e-novic pošljete na naslednji naslov: info@stratos.si, nato bomo vaše podatke v zvezi s pošiljanjem e-novic nemudoma izbrisali.

Z izpolnitvijo kontaktnega obrazca in potrditvijo posredujete podjetju Stratos svetovanje d.o.o. naslednje podatke:

  • ime;
  • priimek; 
  • elektronski naslov; in
  • telefonsko številko.

Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi in oddaji obrazca potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede konkretnih e-novic, vabil, obvestil in publikacij. Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na e-novice ali na kontaktnem obrazcu, obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Varujemo zaupnost vaših podatkov in le-teh ne bomo prodali, dali v najem ali na voljo tretjim osebam.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.